O programie

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic!

Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
  • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów – materiały, infografiki, scenariusze lekcji;
  • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program ,,Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.

UWAGA! Można wziąć udział w wersji podstawowej lub rozszerzonej programu. Regulaminy obu wersji programu znajdują się w zakładce Regulamin na platformie.

MŁODZI GŁOSUJĄ

(WERSJA PODSTAWOWA)

MŁODZI GŁOSUJĄ+

(WERSJA ROZSZERZONA)

Wybory[1]

parlamentarne 2019

parlamentarne 2019, prezydenckie 2020

Czas trwania

wrzesień-grudzień 2019

wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Kto może się zgłosić?

szkoły wszystkich typów (w przypadku szkół podstawowych rekomendujemy włączenie w wybory klas 6-8)

szkoły wszystkich typów, ale młodzież musi być w przedziale 14-19 lat* (uczniowie muszą mieć ukończone 14 lat w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego)

Ile osób może liczyć zespół?

1 koordynator lub koordynatorka i od 3 do 11 uczniów i uczennic (łącznie od 4 do 12 osób)

1 koordynator lub koordynatorka i 3 uczniów
i uczennic (łącznie 4 osoby)

Wsparcie

- platforma mlodziglosuja.pl

- pakiet materiałów zachęcających do głosowania

- możliwość udziału w prezentacji projektów w czerwcu 2020 w Warszawie

- platforma mlodziglosuja.pl

- pakiet materiałów zachęcających do głosowania

- dwudniowe szkolenie wprowadzające dla uczniów (obowiązkowe) *Zwracamy koszty podróży oraz zapewniamy nocleg i wyżywienie

- kurs internetowy z zakresu edukacji wyborczej dla uczniów (obowiązkowy)

- konferencja w Warszawie *Zwracamy koszty podróży i zapewniamy wyżywienie

- Letnia Szkoła Demokracji (tygodniowe warsztaty dla wybranych uczniów)

 

Do kiedy można się zgłosić?

do 30 września 2019 r.

do 18 września (przedłużony termin)

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy - taki sam dla obu wersji (w formularzu należy wybrać, do której wersji programu szkoła się rejestruje)

     

Jak można się zgłosić?

Zgłoszenia dokonuje koordynator/ka – uczeń lub nauczyciel, za zgodą dyrekcji szkoły. Zgoda dyrektora na organizację szkolnych wyborów w tygodniu jest konieczna do wzięcia udziału w programie.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie mlodziglosuja.pl. Do programu zgłasza się zespół złożony z koordynatora lub koordynatorki i od 3 do 11 uczniów i uczennic (w wersji podstawowej programu, czyli Młodzi głosują) oraz 3 uczniów i uczennic (w wersji rozszerzonej, czyli Młodzi głosują +) – to oni jako Zespół otrzymują dostęp do platformy oraz odpowiadają za zorganizowanie szkolnych wyborów. Nie oznacza to, że do poszczególnych działań nie mogą być zaangażowani inni uczniowie i uczennice – jak najbardziej do tego zachęcamy!

Co się wydarzy w programie[2]?

Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.

  1. Grywalizacja – po raz pierwszy w programie wprowadzamy formułę grywalizacji – stwórzcie swoją postać, wykonujcie zadania i zdobywajcie punkty.
  2. Materiały pomocnicze i promocyjne – poradniki dotyczące prowadzenia symulacji wyborów i kampanii pomogą wam zrealizować działania.
  3. Wybory! – symulacje będą finałem programu – z prawdziwymi kartami i komisją wyborczą, realizowane jednocześnie przez setki zespołów w całej Polsce.

Dlaczego warto?

  • Zdobędziecie wiedzę odnośnie uprawnień Sejmu i Senatu, wyborów, ordynacji wyborczych, prowadzenia dyskusji oraz kampanii zachęcających do świadomego głosowania.
  • Zdobędziecie doświadczenie samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkolnych wyborów oraz działań zachęcających dorosłych do głosowania. Dzięki zróżnicowanym zadaniom i wyzwaniom w praktyce doświadczycie aktywności obywatelskiej.
  • Zmierzycie się z innymi zespołami w grywalizacji – będziecie mogli na bieżąco śledzić swoje postępy, sprawdzić miejsce w rankingu i wygrać nagrody!
  • Wasze działania mogą wpłynąć na wzrost frekwencji wyborczej wśród młodych ludzi w obecnych wyborach i w najbliższej przyszłości!

Jak to wyglądało w poprzedniej edycji?

Jeśli jesteście tego ciekawi, to zapraszamy na archiwalną platformę programu Młodzi głosują - wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Znajdziecie ją tutaj.
 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

 

 

Twórca i organizator programu

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej informacji na stronie: www.ceo.org.pl.
 

Partner merytoryczny programu

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPS od lat dzieli się wiedzą i popularyzuje naukę nie tylko w murach kampusów, lecz także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz własnych kanałów multimedialnych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje liczne wydarzenia poświęcone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainteresowanych samorozwojem, aktualną wiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.

 

[1] Będzie można zgłosić się również do wersji podstawowej programu przed wyborami prezydenckimi 2020 (rekrutacja zostanie ogłoszona w terminie późniejszym). Jednak uczestnicy wersji rozszerzonej, ze względu na większe wsparcie otrzymane od Organizatorów, deklarują udział od razu w obu wyborach – parlamentarnych 2019 i prezydenckich 2020.

[2] Szczegółową listę działań dla wersji podstawowej i wersji rozszerzonej programu można znaleźć w tabelce powyżej oraz w regulaminach.

 

-----------------------