Przed wyborami - kogo to w ogóle obchodzi?

REALIZACJA ZADANIA: "Sprawdź wiedzę o wyborach i Parlamencie Europejskim"

Dodano: 16.05.2019

PUNKTY: 3

1

Przygotowania

Zaczynamy działania z pewnym opóźnieniem. Głosowanie zaplanowane na najbliższy poniedziałek, a my jesteśmy w lesie z przygotowaniami. Żadnych plakatów, informacji o akcji.

Może to dobry moment, aby sprawdzić, co uczniowie i uczennice naszej szkoły wiedzą o wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Uznaliśmy, że sondaż przeprowadzony w ciągu jednego dnia może okazać się dobrą "zajawką" i przygotować grunt na kolejne działania.

Najpierw burza mózgów - o co zapytać? Chcemy zebrać jak najwięcej odpowiedzi, więc pytań nie może być dużo.

Przeprowadzimy sondę w szkole, podczas przerw, więc liczymy się z tym, że nagranie materiału dźwiękowego może być trudne. Paweł z Kubą przygotują ankietę w Google - to proste narzędzie pozwoli nam zapisać odpowiedzi. Cała ekipa ma za zadanie przepytać jak najwięcej osób.

Przeprowadzenie sondażu

Nasze pytania:

  • Do której klasy chodzisz? - to jedyna informacja identyfikująca osobę udzielającą odpowiedzi. Chcemy się zorientować, jakie jest zainteresowanie wyborami wśród uczniów i uczennic różnych klas. Może będzie to dla nas wskazówka, które klasy powinny wziąć udział w symulacji wyborów?
  • Czy interesujesz się polityką? - sodziewamy się większości odpowiedzi negatywnych, ale może będziemy zaskoczeni?
  • Czy wiesz, kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego? Podaj datę.
  • Czy wiesz, jakie komitety wystawiły listy w naszym okręgu wyborczym? Wymień je. - To ważne pytanie. Jeśli za kilka dni zaproponujemy uczniom i uczennicom naszej szkoły głosowanie na komitety, których przedstawiciele startują w wyborach, chemy, aby odali głos możliwie świadomie. Zorientujemy się, jaki jest poziom wiedzy. Przy okazji "przemycimy" informacje.
  • Czy Twoim zdaniem wybory do Parlamentu Europejskiego mają duże znaczenie dla naszego kraju?


Sondaż został przeprowadzony w szkole podczas przerw 16 maja 2019 r. Odpowiedzi udzieliło nam 83 uczniów i uczennic klas 6 - 8 szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum.


Wyniki sondażu:

  • Czy interesujesz się polityką? TAK 26%, NIE 74%
  • Czy wiesz, kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego? Poprawna data 24%, Brak odpowiedzi lub niepoprawna data 74%
  • Czy znasz komitety wyborcze zarejestrowane w naszym okręgu? TAK 14%, NIE 86%
  • Czy Twoim zdaniem wybory do Parlamentu Europejskiego mają duże znaczenie dla naszego kraju? TAK 71%, NIE 29%
Wyniki sondażu

W zasadzie spodziewamy się niskiego poziomu wiedzy i zaagngażowania. Pewnie większość będzie znała datę wyborów, ale niekoniecznie nazwy startujących ugrupować. Chociaż z drugiej strony wśród uczniów i uczennic bardzo popularny jest Janusz Korwin, oglądają filmiki z jego udzialem, opowiadają sobie w charakterze dowcipów jego wystąpienia, niektórzy deklarują, że są jego zwolennikami. Czy jednak będa znali nazwę komitetu wyborczego? Raczej się tego nie spodziewamy.


Wyniki sondażu potwierdziły nasze przypuszczenia dotyczące braku zainteresowania wyborami do Parlamentu Europejskiego czy szerzej polityką wśród uczniów i uczennic naszej szkoły. Trochę nas zaskoczył brak wiedzy na temat daty wyborów - tylko 20 uczniów i uczennnic podało poprawną odpowiedź, najczęściej były to osoby z klas 8 szkoły podstawowej.

Jakiekolwiek nazwy komitetów wyborczych potrafiło wymienić 14 osób. Najbardziej rozpoznawalny okazał się komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska była mylona z Platformą Obywatelską. Relatywnie wysoką rozpoznawalność miał komitet wyborczy Konfederacja utożsamiany przede wszystkim z Januszem Korwinem.

Z kolei odpowiedź na pytanie o wagę wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostaje w pewnej sprzeczności z pozostałymi wynikami - większość uczniów i uczennic uznaje te wybory za ważne dla naszego kraju.

Dokumenty dodatkowe
Plik do pobrania

Podobało Ci się

Komentarze

19.05.2019 19:09

Uczniowie zaangażowani w akcję bardzo sprawnie przeprowadzili sondaż i opracowali wyniki. Uważam, że przeprowadzenie sondażu w tygodniu poprzedzającym symulację wyborów było bardzo dobrym pomysłem - liczę, że dzięki temu młodzież chętniej weźmie udział w tym głosowaniu i odda głos z większą świadomością.

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś