Przeprowadzenie ankiety wśród Oleśniczan - "Czy Oleśniczanie głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego?"

REALIZACJA ZADANIA: "Sprawdź wiedzę o wyborach i Parlamencie Europejskim"

Dodano: 09.05.2019

PUNKTY: 33

23

Przygotowania

Skład zespołu przygotowującego ankietę: Laura Kwoczała, Zuzanna

Zmyślona, Alicja Kozyra, Szymon Narolski, Kacper Stryjek, Maksymilian

Słota.


Skład zespołu badawczego w terenie: Laura Kwoczała, Zuzanna

Zmyślona, Alicja Kozyra, Kacper Stryjek.

Przeprowadzenie ankiety

W badaniu wzięło udział: 48 osób.


Badanie trwało: od 10 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku.


Badanie odbywało się na Rynku w Oleśnicy oraz w jego najbliższych

okolicach. Zamieściliśmy także link do wypełnienia go online na naszym

FanPage’u projektowym. Dzięki temu uczestnicy mogli wybrać dogodny

dla siebie sposób - wypełnienie ankiety u naszych uczestników w terenie

lub wypełnienie jej na swoim urządzeniu, w sposób indywidualny.

Wyniki ankiety

Opracowanie:

Pytanie 1 - ponad połowa (58,3%) osób ankietowanych to mieszkańcy

miasta Oleśnica. Pozostali (41,7%) to mieszkańcy gminy Oleśnica.


Pytanie 2 - zdecydowana większość (70,8%) osób badanych to kobiety.

Mężczyźni są mniej liczną grupą (25%). Dwie osoby spośród

ankietowanych (4,2%) wolały nie podawać swojej płci.


Pytanie 3 - przedział wiekowy ankietowanych jest różnorodny. Ku

naszemu zdumieniu, dominuje grupa w przedziale wiekowym 18-20 lat

(45,8%), wbrew powszechnej opinii, która mówi o tym, że młodzi nie

interesują się polityką. Następną liczną sekcją są odbiorcy w wieku 41-50

lat (12,5%). Kolejne miejsca zajmują grupy badanych w wieku: 21-30 lat

(10,4%), 31-40 lat (10,4%), 51-60 lat (6,3%), 61-70 lat (6,3%) oraz 70 lat i więcej

(8,3%).


Pytanie 4 - z odpowiedzi na to pytanie wynika, że aż 64,6% odbiorców

weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przecząco

opowiedziało się 25% badanych. Niezdecydowani stanowią 10,4%

ankietowanych.


Pytanie 5 - pytanie zostało przeznaczone większości z pytania 4. 21 osób

(70%) ma świadomość, że wybory mają duży wpływ i ich głos ma

znaczenie. 15 osób (50%) zaznaczyło, że interesują się polityką i wybory

odgrywają ważną rolę w ich życiu.


Pytanie 6 - to pytanie przeznaczone jest dla 25% badanych z pytania 4,

którzy stwierdzili, że nie wezmą udziału w wyborach. Jedna osoba (7,7%)

uważa, że wybory nie mają wpływu bądź jej głos nie ma znaczenia. 53,8%

odbiorców nie interesuje się polityką. Z kolei dwie osoby (15,4%) nie

wybrały kandydata, na którego mogłyby oddać głos, a trzy osoby (23,1%)

nie zapoznały się z programami wyborczymi.


Pytanie 7 - w tym pytaniu udzielała się grupa osób niezdecydowanych

(odpowiedź “MOŻE” z pytania 4). Trzy osoby (60%) nie myślały wówczas o

głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jedna z osób

(20%) nie znała jeszcze programów wyborczych partii.


Pytanie 8 - ostatnie pytanie skierowaliśmy do osób, które na pytanie 4

udzieliły odpowiedzi “TAK” lub “MOŻE”. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy

wiedzą już, na kogo zagłosują - oczywiście, poprosiliśmy o udzielanie

odpowiedzi zgodnie z zasadą neutralności politycznej, która przyświeca

wszystkim naszym działaniom podejmowanym w ramach projektu.

Dwadzieścia osób (60,6%) wie, na kogo odda swój głos. Jedenaście

odpowiedzi (33,3%) nie wie, na kogo odda swój głos. Jedna osoba (3%)

zaznaczyła, że musi zapoznać się z kandydatami. Również jedna osoba

(3%) złamała zasadę neutralności politycznej w tym badaniu i podała

nazwę partii, za którą się opowiada.


Wrażenia ankietujących przeprowadzających

badanie w plenerze:


Laura: Jestem zadowolona z tego, jak przebiegało przeprowadzanie

badania w miejscach publicznych. Wiele osób ankietowanych było

chętnych, aby udzielić nam odpowiedzi. Kilkoro z badanych na

początku nie było skłonnych, starało się znaleźć wymówkę, ale po

wysłuchaniu informacji o tym, w jakim celu przeprowadzamy to badanie

zdecydowało się wypełnić ankietę. Były również sytuacje dla nas

nieprzyjemne, takie jak ignorowanie, czy uciekanie od nas, ale myślę, że

każdy, kto przeprowadza ankietę mierzy się z takimi sytuacjami. Z

wyników mogę śmiało wywnioskować, że Oleśniczanie w większości są

aktywni politycznie, a nawet jeśli nie decydują się na oddanie głosu to

mają dużą wiedzę polityczną i świadomość obywatelską, która

zaimponowała naszej grupie, która przeprowadzała badanie. Mam

nadzieję, że naszymi kolejnymi działaniami uda nam się dotrzeć do

osób, które nie były pewne swojej politycznej świadomości. Grunt to

aktywizować w sposób przyjemny, a nie na siłę - warto uszanować, że

nie wszyscy mają takie samo zdanie, jak my i nie chcą go zmieniać pod

czyjąś presją.


Zuzia: Uczestnicy ankiety z reguły potrafili odpowiedzieć na zadane

pytania, mieli pewne pojęcie o przytoczonym temacie; szczególnie

osoby dorosłe potrafiły się wypowiedzieć o istocie wyborów.

Najprawdopodobniej jest to skutkiem posiadanej wiedzy nabytej między

innymi przez śledzenie działalności polityków, angażowanie się w życie

społeczne, czy też przez samą świadomość, jak istotne są wybory. W

naszej grupie wiekowej (18-20 lat) możemy zauważyć pewne różnice.

Część z nas angażuje się w sprawy związane z Unią Europejską albo

samym państwem, natomiast nie wszyscy są tym zainteresowani.

Niektórzy zwyczajnie nie interesują się polityką, nie chcą brać udziału w

takich działaniach lub po prostu nie pogłębiają wiedzy na jej temat.


Wrażenia ankietowanych biorących udział w

badaniu w plenerze:


Amelia: Ankieta była przyjemna i czytelna dla odbiorcy. Nie brakowało

niczego, pytania sformułowane były w sposób łatwy i jasny do

zrozumienia. Nie było tysiąca pytań tylko konkretne, a to się liczy.

Społeczność biorąca udział w ankietach nie lubi odpowiadać na dużą

ilość pytań, regułek do uzupełnienia i tym podobnych podpunktów. Po

sposobie, w jaki została przygotowana ankieta widać, że uczestnicy

projektu znają się na rzeczy, jak i samej dziedzinie polityki.


Anonimowy uczestnik: Mimo, że początkowo nie byłem przekonany do

tego, aby wziąć udział w badaniu, dzięki wypowiedzi uczestników

projektu, którzy przedstawili mi cel i zakres swojej działalności,

zdecydowałem się wziąć udział. Pytania były krótkie, a zarazem treściwe,

zaś cała ankieta jasna i przejrzysta. Dzięki informacji o Facebookowej

stronie projektu podesłałem ankietę mojemu tacie i cioci - również ją

wypełnili.


Podobało Ci się

Komentarze

10.05.2019 14:21

Bardzo dobra ankieta!

10.05.2019 15:31

@Mateusz

Dziękujemy bardzo!

10.05.2019 14:50

Świetna praca, oby tak dalej

10.05.2019 15:31

@chrobry

Dziękujemy! :)

gumis1

Mistrz

10.05.2019 21:56

Bardzo dobrze wykonana ankieta, brawo!

18.05.2019 17:26

@gumis1

Dziękujemy! :)

10.05.2019 23:17

Wow! Super ankieta ;-) Oby tak dalej!

18.05.2019 17:27

@Dziunia

Dziękujemy!

12.05.2019 14:44

Świetna praca!

18.05.2019 17:27

@Veridiana

Dziękujemy! :)

14.05.2019 12:42

Bardzo dobrze przeprowadzona ankieta !!!

18.05.2019 17:27

@Pelikan

Dziękujemy!

Sara

Mistrz

14.05.2019 13:31

Bardzo dobra ankieta)

18.05.2019 17:27

@Sara

Dziękujemy! :)

15.05.2019 20:57

Jestem pod wrażeniem!

18.05.2019 17:28

@Rozmarynka

Bardzo nam miło! Pozdrawiamy ;)

16.05.2019 13:21

Super ankieta

18.05.2019 17:28

@Pelikan

Dziękujemy!

Diana

Mistrz

21.05.2019 22:19

Jesteśmy pod wrażeniem! Gratulacje!

lili

Mistrz

22.05.2019 19:21

Świetna robota

Pola

Mistrz

23.05.2019 20:00

Super pomysł !

Ada

Mistrz

24.05.2019 11:23

Super!

Atena

Mistrz

24.05.2019 21:31

Bardzo dobra ankieta, a dodatkowo świetny wynik. Oby taki był w całej Polsce.

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś