Pomoc

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z opowiedziami na powtarzające się pytania

Masz pytanie? Poszukaj odpowiedzi poniżej – na liście najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Jeśli nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie na liście, możesz się z nami skontaktować wypełniając poniższy formularz. Wypełniając go możesz również zgłosić problem techniczny dotyczący rejestracji lub platformy.

Rejestracja do wersji rozszerzonej programu potrwa do 13 września 2019 r., natomiast do wersji podstawowej do 30 września 2019 r. iSzkoły przeprowadzą młodzieżowe wybory w tygodniu poprzedzającym realne wybory, czyli od 07 do 11 października 2019r.

 UWAGA! 

 • Jeśli chcecie otrzymać od nas wysyłkę z materiałami promocyjnymi musicie zarejestrować się najpóźniej do 10 września 2019r.
 • Późna rejestracja nie wyklucza ukończenia programu, ale im później się zarejestrujecie, tym mniej zadań będziecie w stanie wykonać i mniej punktów zdobędziecie w grze.

W programie bierze udział zespół i to zespół ścieżkę na platformie i realizuje opisane w jej ramach zadania w swojej szkole lub okolicy. W skład zespołu wchodzi koordynator/ka i uczestnicy:

 • koordynatorem/ką może być nauczycielka lub nauczyciel, jak również pełnoletni uczeń/uczennica,
 • uczestnikami są inni uczniowie/uczennice,
 • w wersji podstawowej programu (Młodzi głosują) zespół może liczyć od 4 do 12 osób (licząc z koordynatorem/ką),
 • w wersji rozszerzonej programu (Młodzi głosują +) zespół musi liczyć 4 osoby (licząc z koordynatorem/ką).

Zespół otrzymuje dostęp do platformy w postaci jednego, zespołowego konta, do którego loguje się danymi podanymi przez koordynatora podczas rejestracji.

W wersji podstawowej programu (Młodzi głosują):

minimum 4, a maksymalnie 12 osób, w tym:

 • 1 koordynator/koordynatorka (może to być pełnoletni uczeń/uczennica lub nauczyciel/nauczycielka),
 • od 3 do 11 uczniów/uczennic.

 

W wersji rozszerzonej programu (Młodzi głosują +):

dokładnie 4 osoby, w tym:

 • 1 koordynator/koordynatorka (może to być pełnoletni uczeń/uczennica lub nauczyciel/nauczycielka),
 •  3 uczniów/uczennic.

Aby wziąć udział w programie, zespół powinien zostać zgłoszony za pomocą formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie mlodziglosuja.pl/rejestracja. Zgłoszenia dokonuje koordynator/koordynatorka zespołu:

 • w pierwszym kroku musi wybrać szkołę, w której zespół będzie realizował program,
 • w drugim: podać login oraz ustawić hasło do konta na platformie. UWAGA! Wszyscy członkowie zespołu korzystają z tego samego konta na platformie i logują się tymi danymi,
 • w trzecim: wybrać, czy rejestruje szkołę do podstawowej wersji programu (Młodzi głosują), czy do rozszerzonej wersji (Młodzi głosują +),
 • w czwartym: podać swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz oznaczyć, czy jest, czy nie jest uczniem/uczennicą. Nr telefonu i adres mailowy są jedynie danymi kontaktowymi,
 • w piątym: podać dane innych uczestników – ich imiona i nazwiska oraz adresy mailowe
 • w szóstym: podać dane kontaktowe dyrektora/dyrektorki
 • na końcu zaznaczyć obowiązujące zgody.

 

UWAGA! Po pomyślnej rejestracji, na adres e-mail koordynatora (podany w formularzu), zostanie wysłany link aktywacyjny do konta. Dopiero po kliknięciu w niego będzie możliwe logowanie na konto zespołu.

 

Po zalogowaniu na konto zespołu na platformie wejdź w "Konto" i zakładkę "Relacje". Po wybraniu jednego z zadań otworzy się formularz uzupełnienia relacji – tam znajdziesz opis zadania, instrukcję i materiały. W formularzu zamieściliśmy również pytania pomocnicze, dzięki którym będzie Ci łatwiej opisać działania Twojego zespołu.

W podstawowej wersji programu (Młodzi głosują):

Aby ukończyć program wystarczy realizacja ostatniego zadania, czyli przeprowadzenie wyborów młodzieżowych.

 

W rozszerzonej wersji programu (Młodzi głosują +):

Aby ukończyć program trzeba zrealizować dwa zadania: zorganizować kampanię profrekwencyjną i przeprowadzić wybory młodzieżowe.

 

Zachęcamy jednak, aby spróbować swoich sił we wszystkich działaniach przewidzianych w programie – im bardziej aktywny będzie Twój zespół, tym Wasze działania będą miały większą moc oddziaływania na lokalną społeczność! Zdobędziecie również więcej punktów i będziecie mieć szansę osiągnąć mistrzowski poziom w grze :)

Wybory młodzieżowe należy przeprowadzić w tygodniu 7-11 października 2019 r. Wyniki należy zamieścić na platformie programu nie później niż do godziny 23:59 dnia 12 października 2019 roku.

Zespoły wybierają ścieżkę i w swojej szkole lub okolicy realizują zadania programowe dopasowane do jej charakteru.
W programie są do wyboru 3 różne ścieżki:

 • dziennikarska - jeśli chcecie poćwiczyć wnikliwość i umiejętności badawcze, redaktorskie i graficzne, chcecie opisywać rzeczywistość oraz fakty i tworzyć ciekawe materiały, którymi będziecie się dzielić, to koniecznie wybierzcie tę ścieżkę. Będziecie mogli skupić się na badaniu postaw, wiedzy i przekonań szkolnej i lokalnej społeczności, informowaniu i edukowaniu jej. Spróbujecie stworzyć atrakcyjne wizualnie i dopasowane do odbiorców, skutecznie zachęcające do aktywności i głosowania gazetki, broszury, ulotki itp. Reportaże lub fotoreportaże tworzone z dokumentacji Waszych działań mogą stanowić świetne materiały nie tylko do gazetki szkolnej lub na stronę www Waszej placówki, ale także być interesujące dla lokalnych mediów. Pokażcie wszystkim, że słowo pisane, dzielenie się informacjami i prezentowanie faktów mają ogromną moc i mogą pomóc w edukowaniu oraz uświadamianiu innych i tym samym - zwiększaniu frekwencji wyborczej!
 • obywatelska - jeśli chcielibyście przede wszystkim postawić na bezpośrednią współpracę z innymi i budowanie partnerstwa nie tylko z różnymi osobami w szkole, ale także z przedstawicielami społeczności lokalnej, władz samorządowych, mediów i innych instytucji, to koniecznie wybierzcie ścieżkę obywatelską! Wyjdźcie ze swoimi działaniami w teren: informujcie i edukujcie, rozmawiajcie, pytajcie i dyskutujcie, zaciekawcie i nawołujcie do aktywności. Włączajcie innych w Wasze działania - niech Wasz zespół zbuduje wokół siebie grupę zaangażowanych osób. Pokażcie, że warto się angażować i interesować sprawami obywatelskimi, w tym frekwencją wyborczą! Poznacie przy okazji swoją szkolną i lokalną społeczność i jej potrzeby - może zaowocuje to wspólnymi, dalszymi działaniami na ich rzecz, już po ukończeniu programu?
 • mediów społecznościowych - jeśli chcecie zdobywać umiejętności związane z nowymi technologiami, inspirować innych i skupić swoje działania na mediach społecznościowych, to ta ścieżka jest idealna dla Waszego zespołu! Wykorzystajcie media społecznościowe do tego, aby informować innych o swoich działaniach, promować je i prezentować ich efekty. Możecie np. założyć fanpejdż lub blog swojego zespołu, zrobić wydarzenie na FB, wrzucać aktualności na stronę szkoły, tworzyć podcasty i udostępniać je w sieci, prowadzić konto na Instagramie z fotograficzną dokumentacją, pokusić się o stworzenie viralowej kampanii dotyczącej Waszych działań i wyborów czy prowadzić kanał na YT z krótkimi filmikami. To tylko kilka najbardziej oczywistych pomysłów na wykorzystanie mediów społecznościowych przy organizowaniu kampanii profrekwencyjnej i zachęcaniu do głosowania - możecie też wymyślić coś całkiem innego!

W trakcie realizacji zadań zdobywają punkty.

Punkty przyznawane są automatycznie za następujące działania:

 • zdobywanie odznak,
 • otrzymanie wyróżnienia swojej relacji,
 • realizacja ostatniego zadania, czyli przeprowadzenie wyborów młodzieżowych.

Aktualnie zdobyte punkty własnego zespołu można sprawdzić w profilu na platformie programu lub w publicznym rankingu zbiorczym, znajdującym się na podstronie z listą szkół uczestniczących w programie. 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. za obraźliwe komentarze lub niesportowe zachowanie i próby sztucznego podbicia punktacji zespołu) administrator może odjąć zespołowi niewielką liczbę punktów.

 

Działając na platformie "Młodzi głosują" zespoły zdobywają punkty i zyskują kolejne poziomy. Każda zespół zaczyna jako debiutant, a po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów może przejść na wyższy poziom. W aktualnej edycji programu zespoły mogą awansować na dwa wyższe poziomy: praktyka i mistrza.

Przedziały punktowe dla każdego poziomu kształtują się następująco:

 1. poziom debiutant: 0 - 184 punktów,
 2. poziom praktyk: 185 - 369 punktów,
 3. poziom mistrz: 370 punktów i więcej.

 

Punkty na platformie można zdobyć za:

 1. otrzymywanie wyróżnień swoich relacji
 2. organizację wyborów młodzieżowych
 3. odznaki podstawowe
 4. odznaki specjalne

 

 1. Otrzymywanie wyróżnień swoich relacji

Za każde wyróżnienie relacji Twojego zespołu otrzymujecie bonus w postaci 1 punktu.

Na czym polega wyróżnianie relacji przeczytasz w kolejnym pytaniu listy FAQ.

 

 1. Organizacja wyborów młodzieżowych

Za zrealizowanie ostatniego zadania w programie - przeprowadzenie symulacji młodzieżowych wyborów w dniach 7-11 października br. i zamieszczenie wyników wyborów na platformie (nie później niż do 12 października), zespół otrzymuje jednorazową premię punktową (jej wysokość zostanie podana później).

 

 1. Odznaki podstawowe

Za poszczególne działania w programie możesz zdobyć odznaki, które pojawią się w profilu Twojego zespołu. Każda z odznak podstawowych ma 3 poziomy, za które Twój zespół otrzymuje bonus punktowy.

 

Odznaki wraz z punktacją za poszczególne poziomy znajdziesz poniżej:

Inicjator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
I zrealizuj/opublikuj 1 zadania 20 punktów
II zrealizuj/opublikuj 2 zadania 45 punktów
III zrealizuj/opublikuj 3 zadania 70 punktów

 

 

Inspirator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
I otrzymaj minimum 10 wyróżnień relacji 20 punktów
II otrzymaj minimum 15 wyróżnień relacji 45 punktów
III otrzymaj minimum 25 wyróżnień relacji 65 punktów

 

 

Orator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
I wyróżnij minimum 15 komentarzy 20 punktów
II skomentuj minimum 15 relacji 40 punktów
III otrzymaj minimum 25 wyróżnień własnych komentarzy 55 punktów

 

 

Eksplorator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
I przeczytaj minimum 15 relacji 20 punktów
II wyróżnij minimum 10 relacji 40 punktów
III wyróżnij minimum 20 relacji 50 punktów

 

 1. Odznaki specjalne

Najaktywniejsze zespoły mają szansę otrzymać odznaki specjalne, przyznawane przez administratora. Każda z tych odznak ma tylko jeden poziom i daje jednorazową premię punktową.

 

Wymagania oraz punktacja odznak poniżej:

Wyróżniona relacja
WYMAGANIA BONUS

Odznaka, która może zostać przyznana zadaniom, które wyróżniają się czymś na tle innych, np.: są oryginalne, pomysłowe, zaangażowane społecznie lub obejmują działania wykraczające poza wytyczne programu. Dodatkowo zadania takie muszą być zrealizowane zgodnie z instrukcją, opisane poprawnym językiem, muszą zawierać wszystkie elementy wymagane w pytaniach do opisu i być ujęte w taki sposób, aby inne zespoły mogły w łatwy sposób powtórzyć działania w swojej szkole lub lokalnej społeczności.

15 punktów

 

 

Wyróżniony komentarz
WYMAGANIA BONUS

Odznaka przyznawana komentarzom pomocnym, inspirującym lub uznanym przez administratora za wartościowe z innego powodu. 

5 punktów

 

 

Autorytet
WYMAGANIA BONUS

Odznaka honorowa, przyznawana zespołom, które odznaczają się nie tylko pomysłowością swoich działań, ale również altruistyczną postawą wobec innych zespołów i są gotowe inspirować, dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz pomagać innym uczestnikom.

200 punktów

Zarówno pod komentarzami, jak i pod relacjami (czyli opisami zadań) na platformie widnieje przycisk "Wyróżnij to".

Najważniejsze informacje dotyczące przycisku:

 • służy on do oznaczania wartościowych opisów i komentarzy i ma pomóc innym w szybkim wyszukiwaniu treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować i przydać się im podczas realizacji ich działań;
 • inspirujące relacje i pomocne komentarze Twojego zespołu mogą zostać wyróżnione w ten sposób przez inne zespoły, dlatego zachęcamy do zamieszczania przemyślanych opisów, informacji zwrotnych i komentarzy;
 • jeśli znajdziecie na platformie coś, co Was zainspirowało lub może zainspirować innych, albo uznacie jakiś komentarz za przydatny lub pomocny, nie zapomnijcie go wyróżnić! Pomożecie innym oraz zbliżycie się do zdobycia jednej z odznak podstawowych (opisanych w poprzednim zagadnieniu na liście FAQ);
 • za każdą relację wyróżnioną przez inny zespół otrzymacie bonus punktowy (opisany w poprzednim zagadnieniu na liście FAQ).

Formularz zgłoszenia technicznego

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane