Młodzi głosują! Wyniki młodzieżowych wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019

W dniach 20-24 maja 2019 w szkołach odbywały się młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Z wynikami ogólnoposkimi można zapoznać się TUTAJ.

 

KOMENTARZ DO WYNIKÓW[1]

dr Jędrzej Witkowski, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wyniki młodzieżowych wyborów prowadzonych w szkołach w ramach programu Młodzi głosują ponownie zaskakują, choć tym razem mniej niż w poprzednich latach.

W młodzieżowych wyborach wzięli udział uczniowie i uczennice z prawie 500 szkół, dotychczas zebrano wyniki z nieco ponad 400 szkół w całej Polsce. Swoje głosy oddało ponad 48 000 młodych ludzi (na 81 701 uprawnionych), frekwencja wyniosła więc 51%.

Wybory zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,7% a bezpośrednio zanim uplasowała Się Wiosna z wynikiem 23,8%. Kolejne miejsca zajęła Konfederacja 17,9%, dopiero na czwartej pozycji znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 15,3%. Głosami młodych ludzi do Parlamentu Europejskiego dostaliby się również przedstawiciele Kukiz'15.

Po raz pierwszy od 2007 roku młodzieżowe wybory wygrała partia, która aktualnie sprawuje władzę w kraju. Jest to o tyle uderzające, że zwykle głosy ludzi młodych, rozczarowanych polityką i politykami trafiały w zdecydowanej większości do partii spoza parlamentu, które postulowały radykalną zmianę i odnowę polityki. Wszystko wskazuje na to, że Prawu i Sprawiedliwości udało się zachować wiarygodność wśród młodych ludzi pomimo sprawowania władzy przez ostatnie cztery lata.

Partie nawołujące do radykalnej zmiany polityki, w tych wyborach Wiosna i Konfederacja, również w tych wyborach zdobyły dużą liczbę głosów - w sumie 41,7%.

Istotną przewagę ma tutaj lewicowa Wiosna, jej rezultat - 23,8%, zaledwie o 0,9 pkt. proc. niższy od zwycięskiego PiSu - najbardziej odróżnia wyniki młodzieżowych wyborów od wyników głosowania powszechnego. Wyraźnie widać, że Robertowi Biedroniowi i jego zespołowi udało się przekonać sporą część młodych ludzi, szczególnie tych o poglądach liberalnych i lewicowych. Porównanie tegorocznych wyników z wynikami sprzed kilku lat pokazuje jednak, że Biedroń musiał przyciągnąć do siebie również młodych ludzi, którzy w poprzednich wyborach głosowali na partie prawicowe - prawdopodobnie są to młodzi wyborcy, dla których najważniejsza jest wyrazistość liderów i kontestacja obecnej rzeczywistości, a nie konkretne postulaty i programy. Wynik Wiosny w szkolnych wyborach jest znacząco lepszy również jeśli porównamy go z wynikami exit poll w grupie wiekowej 18-29 lat - w niej Wiosna zdobyła niecałe 14 proc. głosów, w szkołach o prawie 10 pkt. proc. więcej[2].

Bardzo dobry wynik uzyskała również Konfederacja. Tym razem jednak jest to wynik słabszy niż w 2015 roku (partie Janusza Korwin-Mikkego wygrywały poprzednie wybory młodzieżowe w 2015 i 2014 roku), choć nadal kilkukrotnie wyższy niż w wyborach powszechnych. Wysoki wynik Konfederacji mógłby zaskakiwać gdyby nie porównanie z wynikami sondażu exit poll, według którego w najmłodszej grupie pełnoletnich wyborców (18-29 lat) był niemal identyczny.

Kolejny raz z rzędu słaby wynik odnotowała Platforma Obywatelska (tym razem w ramach Koalicji Europejskiej). Podobnie jak w młodzieżowych wyborach w 2015 roku politykom ugrupowań zjednoczonej opozycji nie udało się przekonać młodzieży do swoich postulatów. Platforma Obywatelska, która jednoznacznie wygrała wybory młodzieżowe w 2007 roku, od tego czasu uzyskuje wśród młodzieży bardzo słabe rezultaty. Młodzi ludzie w wieku szkolnym są do Koalicji Obywatelskiej nastawieni szczególnie krytycznie, dowodem na to jest duży rozdźwięk pomiędzy wynikiem KE w wyborach powszechnych w grupie 18-29 lat (wg exit poll Ipsos to ponad 27 proc.) a wynikami ze szkół - 15 %.

Ugrupowanie Pawła Kukiza - Kukiz'15 - obroniło się w szkolnych wyborach (11%) choć nie przekroczyło progu wyborczego w wyborach powszechnych. Warto jednak zauważyć, że Kukiz'15 stracił w porównaniu z 2015 rokiem połowę głosów młodych ludzi (w 2015 roku zdobył ponad 20% głosów).

Podobnie jak w 2014 i 2015 roku nadal większość głosów ludzi trafia do partii prawicowych (zsumowany wynik PiS, Konfederacji i Kukiz'15 to prawie 54%).

Nadal widać przewagę partii prawicowych. Bardzo dobry wynik Wiosny w tych wyborach zwiększył procent głosów oddanych na ugrupowania lewicowe (razem z Lewicą Razem ponad 28%), ale jest to nadal tylko połowa poparcia, którym cieszą się partie z prawej strony sceny politycznej.

O MŁODZI GŁOSUJĄ

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic.

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
  • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów;
  • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.

Więcej na www.mlodziglosuja.pl

O ORGANIZATORACH

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą organizacją pozarządową, zajmującą się edukacją w Polsce. Od 25 lat poprawiamy jakość nauczania i uczenia się.

Rocznie współpracujemy z 20 tys. nauczycieli i dyrektorów oraz z 4 tys. szkół. Angażujemy 100 tys. uczniów i uczennic. Specjalizujemy się w całościowym rozwoju szkoły, doskonaleniu kompetencji nauczycieli, a także w projektach uczniowskich z zakresu: edukacji globalnej, obywatelskiej, historycznej, kulturalnej, ekonomicznej oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

Więcej na ceo.org.pl

 

 

[1] Komentarz pisany do wyników wyborów na dzień 29.05.2019. Ze względu na to, że część szkół dosyła jeszcze dane, wynik zbiorczy akcji Młodzi głosują może się różnić od przedstawionego w komentarzu.

Galeria zdjęć